ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงานศาลจังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเรียน

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงานศาลจังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเรียน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ศาลจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพัทลุง เนื่องในโอกาสเข้ามาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเรียน ในการนี้ นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้แก่นักเรียนและมอบหมายให้ นายสำเริง หนูทิพย์ นิติกรชำนาญการ นำคณะครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานภายในศาลและเข้ารับฟังการพิจารณาคดีของศาล  


เอกสารแนบ