ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

ศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการผ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

ศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการผ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”
วันที่ 1 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและการพัฒนาศักยภาพข้าราชการผ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมีนายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้การจัดโครงการฯ มีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีผู้ประกันเข้าร่วมโครงการ


เอกสารแนบ