ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

ศาลจังหวัดพัทลุงจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศาลจังหวัดพัทลุงจัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมชัยคณาธานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ผู้ต้องหา/จำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวและผู้ประกัน  


เอกสารแนบ