ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 ณ เรือนจำกลางพัทลุง

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4  ณ เรือนจำกลางพัทลุง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศาลจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 ณ เรือนจำกลางพัทลุง  โดยมีนายชัยศักดิ์  คงฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้ต้องขัง


เอกสารแนบ