ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

วันรพี ประจำปี พ.ศ.2560

วันรพี ประจำปี พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายชัยศักดิ์  คงฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพัทลุง และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานผู้ร่วมกระบวนการยุติธรรม


เอกสารแนบ