ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

ศาลจังหวัดพัทลุงเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์

ศาลจังหวัดพัทลุงเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ