หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
อื่นๆ
  1. ประกาศศาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561
  2. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  4. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  6. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  7. ประกาศศาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

43

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในศาลจังหวัดพัทลุง ร่วมรับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
ผบ.113/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.316/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5527/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.6019/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.6084/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.6085/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ.6201/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.72/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.995/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1113/60
ฟังคำพิพากษา (ส่งร่าง)
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
อ.1611/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1792/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1919/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2226/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2361/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2762/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2940/60
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3021/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3165/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3197/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.332/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3529/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3786/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3813/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3818/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3923/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.409/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.666/61
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.694/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.709/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.922/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.979/60
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.