ศาลจังหวัดพัทลุง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

22

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ศาลจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมพิธี. /
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 139
สว.(พ)6/60
ไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้กร
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1003/60
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1746/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1770/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2871/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2994/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3316/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3431/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3446/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3467/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3484/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3487/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3500/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.687/59
นัดพร้อมหรือไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.912/57
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2
อก.19/60
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อก.20/60
ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1194/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.792/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1526/59
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2291/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2803/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.2843/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2873/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2881/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3074/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3226/60
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3247/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3423/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3435/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3436/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3445/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3458/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3462/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3479/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3481/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3484/59
นัดสอบถามผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3511/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3520/60
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.590/58
ฟังผลการชำระเงิน
ห้องพิจารณาที่ 1
กส.2/60
พิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ข.1/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ขร.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ขร.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2306/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4184/58
นัดฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4433/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.4625/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4630/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4631/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4632/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4799/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4801/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.5221/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5222/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5223/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5224/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5225/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5226/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5227/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5228/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5229/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5230/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5231/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5232/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5233/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5234/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5235/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5236/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5237/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5238/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.5261/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5267/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.5290/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5296/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5297/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5298/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5302/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5330/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5331/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5333/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5334/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5335/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5336/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5337/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5338/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5339/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5340/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5343/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5344/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5345/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5348/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5353/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5354/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5369/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5383/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5415/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5416/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5417/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5418/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5419/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5423/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5424/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5484/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5485/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5486/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5487/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5488/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5489/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5490/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5491/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5492/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5493/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6041/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.47/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.791/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.819/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.821/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.822/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.823/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.825/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.826/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.827/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.828/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.829/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.830/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.837/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.841/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.842/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.844/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.846/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.848/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.852/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.855/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.860/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.868/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.878/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2134/59
นัดฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.461/60
ฟังผลการชำระหนี้/ไกล่เกลี่ย/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)