หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประกาศ
อื่นๆ
 1. ประกาศศาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561
 2. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 4. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 7. ประกาศศาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 8. ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ
 9. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
 10. ประกาศศาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด